Онлайн поръчка

Онлайн поръчка:

В поръчката клиентът посочва билетите, които желае да закупи, електронна поща за доставка, начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка получава автоматично служебен номер, като клиентът получава потвърждение на посочения от него имейл.

Билетите се характеризират с представление, дата на представлението, ред и място, за представленията, които са без места, избира тип на билета.

Клиентът може да промени поръчка преди нейното потвърждение, след това промени по поръчката не могат да бъдат правени. 

Програма Юни
Програма Септември25


Програма Октомври


23


Програма Ноември


20


Програма Декември


18