За рекламации и оплаквания

Спорове и жалби:

Възникнали спорове от или във връзка със сключването и изпълнението на договорите за покупко-продажба от разстояние чрез електронния магазин на theatroart.bg, страните ще положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай, че не се стигне до споразумение от двете страни, спорът между тях ще бъде разрешаван от компетентния съд по регистрация на Дружеството, съобразно българското законодателство. Също така Потребителят има право да се обърне за разрешаването на всякакви спорове пред Общата Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите. - https://www.kzp.bg/ 

Можете да се свържете с нас на:

Програма Юни
Програма Септември25


Програма Октомври


23


Програма Ноември


20


Програма Декември


18